ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿15,500

สอบถาม

พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Paradise Island Resort & Spa Maldives)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

ดาวน์โหลด PDF

แพ็คเกจทัวร์ พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Paradise Island Resort & Spa Maldives) ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจทัวร์: GPMVPADI004
การเดินทาง: Speedboat 15 นาที
กำหนดการเดินทาง: 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562

** มื้ออาหาร Half Board ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 1,500 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 800 บาท/คืน
** มื้ออาหาร Full Board ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,500 บาท/คืน
** มื้ออาหาร All Inclusive ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 2,400 บาท/คืน
** Gala Dinner Christmas Eve (24 Dec 18) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,400 บาท (Included a free bottle of wine and mineral water at Christmas and New Year Eve Gala Dinner. Children get soft drink and water)
** Gala Dinner New Year’s Eve (31 Dec 18) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,400 บาท (Included a free bottle of wine and mineral water at Christmas and New Year Eve Gala Dinner. Children get soft drink and water)

ข้อกำหนดรีสอร์ท พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Paradise Island Resort & Spa Maldives)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติกำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Haven Suites / Ocean Suitesต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
  24 ธันวาคม 256 ผู้ใหญ่ ท่านละ บาท และ เด็ก ท่านละ บาท
  31 ธันวาคม 256 ผู้ใหญ่ ท่านละ บาท และ เด็ก ท่านละ บาท
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Paradise Island Resort & Spa Maldives) รวม

 • ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
 • Speedboat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่ สามารถซื้อเพิ่ม
 • Superior Beach on HB  /  Water Villa and Suite on BB   สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
  เฉพาะผู้ที่เข้าพัก  Superior Beach Villa
 • Full Board เพิ่ม ผู้ใหญ่ 900 บาท/คืน/ท่าน และ เด็ก 500 บาท/คืน/ท่าน  (อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม)
 • All Inclusive เพิ่ม ผู้ใหญ่ 2,600 บาท/คืน/ท่าน และ เด็ก 1,300 บาท/คืน/ท่าน (อาหารทุกมื้อ รวม เครื่องดื่ม)
    เฉพาะผู้ที่เข้าพัก  Water Villa / Haven Villa / Haven Suites / Ocean Suites
 • Half Board เพิ่ม ผู้ใหญ่ 1,600 บาท/คืน/ท่าน และ เด็ก 800 บาท/คืน/ท่าน (อาหารเช้า , อาหารเย็น และ ไม่รวม เครื่องดื่ม)                                                       Full Board เพิ่ม ผู้ใหญ่ 3,200 บาท/คืน/ท่าน และ เด็ก 1,600 บาท/คืน/ท่าน  (อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม)
 • All Inclusive เพิ่ม ผู้ใหญ่ 5,200 บาท/คืน/ท่าน และ เด็ก 2,600 บาท/คืน/ท่าน(อาหารทุกมื้อ รวม เครื่องดื่ม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
 • Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท

ราคาแพ็คเกจทัวร์ พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Paradise Island Resort & Spa Maldives) ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
 • (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

 • Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
 • Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

รีวิว

0/5
คะแนนรีวิว
จำนวนรีวิว 0 รีวิว
ดีที่สุด
0
ดีมาก
0
ปานกลาง
0
แย่
0
คะแนนรีวิว
0
แสดง 1 - 0 ของ 0 จากทั้งหมด

เขียนรีวิว

Ico_close Created with Sketch.
ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿15,500


+

+

Organized by

Maldivesfanclub Editor

Member Since 2019

รีสอร์ทใกล้เคียง

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!