สอบถาม

เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon) ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

 

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

 • อัตรานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

ไม่รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการพักห้อง Water Bungalow
 • Complimentary daily in room breakfast
 • Complimentary daily room amenities
 • Complimentary daily evening turndown with drinks and canapes
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการพักห้อง Ocean Poo Villa
 • Complimentary daily in room breakfast
 • Complimentary daily room amenities
 • Complimentary daily evening turndown with drinks and canapés
 • Private Butler service
 • All Honeymooners: (ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงทะเบียนสมรสเมื่อทำการเช็คอินที่รีสอร์ท) สำหรับทุกคู่ฮันนีมูน Welcome bottle of sparkling wine and chocolates
 • Honeymooners: พักขั้นต่ำ 5 คืน (ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงทะเบียนสมรสเมื่อทำการเช็คอินที่รีสอร์ท)
 • Welcome bottle of champagne and chocolates
 • One time 60 minutes couple spa treatment
 • One dolphin cruise for 2 people
 • Photo frame with photo

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

 

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

* ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
* หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
* ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 14 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/07/2020

   best place to buy cialis online reviews

   best place to buy cialis online reviews http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/07/2020

   when will generic cialis be available in the us

   when will generic cialis be available in the us http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/07/2020

   best pills for ed

   best pills for ed http://www.cialij.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/07/2020

   when will generic cialis be available in the usa

   when will generic cialis be available in the usa http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/07/2020

   where to buy real viagra online

   where to buy real viagra online http://viacheapusa.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   06/07/2020

   best online pharmacy for generic cialis

   best online pharmacy for generic cialis http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   06/07/2020

   keflex 500mg goodrx

   keflex 500mg goodrx https://keflex.webbfenix.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   06/07/2020

   how to buy cialis without a prescription

   how to buy cialis without a prescription http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   05/07/2020

   antibiotics for cats without an rx

   antibiotics for cats without an rx https://amoxycillin1st.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   05/07/2020

   buy generic cialis online fast shipping

   buy generic cialis online fast shipping https://www.wisig.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   05/07/2020

   how to buy cialis without a prescription

   how to buy cialis without a prescription https://www.wisig.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   04/07/2020

   amoxicillin 500 mg prescription

   amoxicillin 500 mg prescription https://amoxycillin1st.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   03/07/2020

   tadalafil 20mg lowest price

   tadalafil 20mg lowest price https://www.wisig.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   02/07/2020

   200 mg generic viagra pills

   200 mg generic viagra pills http://cavalrymenforromney.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/07/2020

   sildenafil citrate 100mg prices walmart

   sildenafil citrate 100mg prices walmart https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/07/2020

   pfizer viagra pills for sale

   pfizer viagra pills for sale https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/07/2020

   sildenafil 100mg price costco

   sildenafil 100mg price costco https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/07/2020

   cenforce 50 sildenafil citrate

   cenforce 50 sildenafil citrate http://cavalrymenforromney.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   30/06/2020

   buy careprost online usa

   buy careprost online usa https://www.jueriy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   29/06/2020

   hydroxychloroquine at walgreens

   hydroxychloroquine at walgreens https://azhydroxychloroquine.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   29/06/2020

   chloroquine phosphate canada

   chloroquine phosphate canada https://azhydroxychloroquine.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   28/06/2020

   where to buy viagra online safely

   where to buy viagra online safely https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   28/06/2020

   sildenafil pills for sale

   sildenafil pills for sale http://viacheapusa.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   27/06/2020

   order viagra overnight delivery

   order viagra overnight delivery http://viacheapusa.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   27/06/2020

   amoxicilina online mail order pharmacies

   amoxicilina online mail order pharmacies https://amoxycillin1st.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   26/06/2020

   It is the better clip to make up about plans for the next and it's time to be happy. I've understand this mail service and if I could I hope to indicate you just about interesting things or suggestions. Mayhap you could compose next articles referring to this article. I indirect request to understand evening more things around it!

   It is the Best prison term to cause just about plans for the succeeding and it's clock time to be well-chosen. I've record this Post and if I could I hope to intimate you about interesting things or suggestions.Perhaps you could indite succeeding articles referring to this article. I wish well to study evening to a greater extent things more or less it! http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   26/06/2020

   marvellous points altogether, you simply accepted a logotype newly lector. What could you advocate in regards to your Emily Post that you just made close to years in the retiring? Whatever sure?

   topnotch points altogether, you only standard a logotype newfangled lecturer.What could you advocate in regards to your Emily Price Post that you just made or so days in the retiring? Whatever sure? http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   26/06/2020

   antibiotics for sale amoxicillin

   antibiotics for sale amoxicillin https://amoxycillin1st.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   24/06/2020

   I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You're amazing! Thanks!

   I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You're amazing! Thanks! https://www.wisig.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   24/06/2020

   Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.

   Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated. https://mymvrc.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   24/06/2020

   Stunning quest there. What happened after? Take care!

   Stunning quest there. What happened after? Take care! https://mymvrc.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/06/2020

   generic cialis 20mg

   generic cialis 20mg https://www.wisig.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/06/2020

   Big entanglement site you've got here.. It's hard to witness fantabulous penning similar yours these years. I sincerely revalue individuals comparable you! Get attention!!

   Keen entanglement internet site you've got Here.. It's difficult to breakthrough excellent written material corresponding yours these days. I truly apprise individuals ilk you!Carry tutelage!! http://www.cialisles.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/06/2020

   lowest price for viagra 100mg

   lowest price for viagra 100mg https://mymvrc.org/
   MaldivesFanClub

   Customer

   22/06/2020

   Hello there! I could have sworn I've visited this blog before but after looking at many of the articles I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back often!

   Hello there! I could have sworn I've visited this blog before but after looking at many of the articles I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back often! https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   22/06/2020

   Quality articles or reviews is the secret to be a focus for the viewers to visit the web page, that's what this web page is providing.

   Quality articles or reviews is the secret to be a focus for the viewers to visit the web page, that's what this web page is providing. https://viatribuy.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   21/06/2020

   buy cenforce 150 in usa

   buy cenforce 150 in usa http://cavalrymenforromney.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   20/06/2020

   over counter antibiotics at cvs

   over counter antibiotics at cvs https://amoxycillin1st.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   19/06/2020

   generic cialis

   generic cialis http://genericalis.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/04/2020

   I'm Ethan and I live in a seaside city in northern Switzerland, Nesselnbach. I'm 37 and I'm will soon finish my study at Art.

   I'm Ethan and I live in a seaside city in northern Switzerland, Nesselnbach. I'm 37 and I'm will soon finish my study at Art. http://aaa-rehab.com
   MaldivesFanClub

   Customer

   27/03/2020

   Hello! I'm Russian female :). I really like Psych!

   Hello! I'm Russian female :). I really like Psych! http://aaa-rehab.com
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/03/2020

   Can I simply say what a relief to search out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know find out how to carry an issue to gentle and make it important. Extra people need to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more in style since you positively have the gift.http://www.vurtilopmer.com/

   You completed a few nice points there. I did a search on the subject and found most people will go along with with your blog.
   แสดง 1 - 42 ของ 14 จากทั้งหมด

   เขียนรีวิว

   Ico_close Created with Sketch.

   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!