สอบถาม

เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon) ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

 

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

 • อัตรานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เชอราตัน มัลดีฟส์ ฟูลมูน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Maldives Full Moon)

ไม่รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการพักห้อง Water Bungalow
 • Complimentary daily in room breakfast
 • Complimentary daily room amenities
 • Complimentary daily evening turndown with drinks and canapes
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการพักห้อง Ocean Poo Villa
 • Complimentary daily in room breakfast
 • Complimentary daily room amenities
 • Complimentary daily evening turndown with drinks and canapés
 • Private Butler service
 • All Honeymooners: (ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงทะเบียนสมรสเมื่อทำการเช็คอินที่รีสอร์ท) สำหรับทุกคู่ฮันนีมูน Welcome bottle of sparkling wine and chocolates
 • Honeymooners: พักขั้นต่ำ 5 คืน (ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงทะเบียนสมรสเมื่อทำการเช็คอินที่รีสอร์ท)
 • Welcome bottle of champagne and chocolates
 • One time 60 minutes couple spa treatment
 • One dolphin cruise for 2 people
 • Photo frame with photo

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

 

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

* ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
* หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
* ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/09/2021

   With thanks! I enjoy it! porno amador xxx porno

   With thanks! I enjoy it! porno amador xxx porno http://www.deliciouslysimple.ca/
   MaldivesFanClub

   Customer

   19/09/2021

   https://bit.ly/3Ax0hAo

   https://bit.ly/3Ax0hAo
   MaldivesFanClub

   Customer

   19/09/2021

   https://bit.ly/3Ax0hAo

   https://bit.ly/3Ax0hAo
   MaldivesFanClub

   Customer

   19/09/2021

   https://bit.ly/3Ax0hAo

   https://bit.ly/3Ax0hAo
   MaldivesFanClub

   Customer

   14/09/2021

   петровы в гриппе смотреть полный онлайн

   петровы в гриппе смотреть полный онлайн
   MaldivesFanClub

   Customer

   13/09/2021

   Джой Американка в русском балете

   Джой Американка в русском балете
   MaldivesFanClub

   Customer

   12/09/2021

   Джой Американка в русском балете

   Джой Американка в русском балете
   MaldivesFanClub

   Customer

   12/09/2021

   Джой Американка в русском балете

   Джой Американка в русском балете
   MaldivesFanClub

   Customer

   12/09/2021

   в хорошем качестве смотреть фильмы онлайн бесплатно

   в хорошем качестве смотреть фильмы онлайн бесплатно
   MaldivesFanClub

   Customer

   12/09/2021

   Джой Американка в русском балете

   Джой Американка в русском балете
   MaldivesFanClub

   Customer

   11/09/2021

   Джой Американка в русском балете

   Джой Американка в русском балете
   MaldivesFanClub

   Customer

   10/09/2021

   Форсаж 9 кино

   Форсаж 9 кино
   MaldivesFanClub

   Customer

   31/08/2021

   I am genuinely grateful to the owner of this website who has shared this great paragraph at here. http://maps.google.tk/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/ Diego, Diego,

   I am genuinely grateful tto the owner of this website wwho has shared this great paragraph at here. http://maps.google.tk/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/ Diego, Diego, http://maps.google.tk/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
   MaldivesFanClub

   Customer

   27/08/2021

   You've made the point! histoire porno porno francais gratuit

   You've made the point! histoire porno porno francais gratuit http://www.occl.ca/
   MaldivesFanClub

   Customer

   27/08/2021

   Seriously many of terrific facts. porno mom and son türk ifşa porno

   Seriously many of terrific facts. porno mom and son türk ifşa porno http://www.occl.ca/
   MaldivesFanClub

   Customer

   21/08/2021

   смотреть фильмы

   смотреть фильмы
   MaldivesFanClub

   Customer

   18/08/2021

   Не дыши 2021

   Не дыши 2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   18/08/2021

   Terrific info. Thanks a lot. essay writing essay writing

   Terrific info. Thanks a lot. essay writing essay writing http://www.bryka-woblery.pl/wp-admin/js/js/sitemap.xml
   MaldivesFanClub

   Customer

   09/08/2021

   Дом Гуччи 2021 смотреть онлайн

   Дом Гуччи 2021 смотреть онлайн
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/08/2021

   Отряд самоубийц смотреть онлайн в хорошем качестве

   Отряд самоубийц смотреть онлайн в хорошем качестве
   MaldivesFanClub

   Customer

   02/08/2021

   You're a really helpful website; could not make it without ya!

   You're a really helpful website; could not make it without ya! https://gaydatingzz.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   29/07/2021

   We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website offered us with helpful information to paintings on. You have performed an impressive task and our whole neighborhood will likely be grateful to you.http://www.zovrelioptor.com/

   This is really fascinating, You're an overly skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your fantastic post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!
   MaldivesFanClub

   Customer

   15/05/2021

   Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again. https://bradfrancischevy.com Annis https://bradfrancischevy.com

   Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again. https://bradfrancischevy.com Annis https://bradfrancischevy.com https://bradfrancischevy.com
   MaldivesFanClub

   Customer

   11/05/2021

   проекций в юнгианской психологии

   проекций в юнгианской психологии
   MaldivesFanClub

   Customer

   03/05/2021

   игра престолов в хорошем качестве

   игра престолов в хорошем качестве
   MaldivesFanClub

   Customer

   23/03/2021

   optimum post, i like ithttps://www.oxvow.com/

   awesome content
   MaldivesFanClub

   Customer

   15/03/2021

   I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Byehttp://www.zortilonrel.com/

   Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!
   MaldivesFanClub

   Customer

   05/01/2021

   Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts aand I am waiting for your further poost thank you once again. https://writemyessaybest.com/ pro essay wruting service pro esseay writing service https://writemyessaybest.com/

   Thank you forr sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts annd I am waiting for your further ppst thank you once again. https://writemyessaybest.com/ pro essay writing service pro essay writing service https://writemyessaybest.com/ https://writemyessaybest.com/
   MaldivesFanClub

   Customer

   30/12/2020

   You actually explained that fantastically. Best Essay writing http://www.google.com.gh/url?q=https://centeronlineessayservice.com (Selena)

   You actually explained that fantastically. Best Essay writing http://www.google.com.gh/url?q=https://centeronlineessayservice.com (Selena) http://www.google.kg/url?q=https://webtheessaywriter.com
   MaldivesFanClub

   Customer

   29/12/2020

   You stated this wonderfully. Best Essay writing http://jboatwright.bravejournal.com/entry/35705/

   Yoou stated this wonderfully. Best Essay writing http://jboatwright.bravejournal.com/entry/35705/ http://withb.s21.xrea.com/cgi/x/strawberry/apeboard_plus.cgi
   แสดง 1 - 30 ของ 0 จากทั้งหมด

   เขียนรีวิว

   Ico_close Created with Sketch.

   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   จองรีสอร์ทมัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาพิเศษ