ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿35,500

สอบถาม

ซัน อควา วิลู รีฟ (Sun Aqua Vilu Reef)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ ซัน อควา วิลู รีฟ (Sun Aqua Vilu Reef)

ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจทัวร์: GPMVSQVR008-01
กำหนดการเข้าพัก: 1 December 2019 – 31 October 2020

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

The table with ID 140 not exists.

** เด็กอายุ 0-1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก / ท่านที่ 3 พักเป็น Fixed Day Bed
** รีสอร์ทอนุญาตให้เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปเข้าพักห้องกลางน้ำและผู้ปกครองต้องลงนามเอกสารการเข้าพักที่รีสอร์ท

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ซัน อควา วิลู รีฟ (Sun Aqua Vilu Reef) รวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระที่สนามบินมาเล่
 • บริการ Lounge at Seaplane Terminal (Male Airport / Arrival Only)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก The Aqua (สำหรับเด็ก บริการเป็นเมนูเด็ก หากต้องการทานอาหารเป็นรายการตามสั่ง รับส่วนลดค่าอาหาร 50%) หรือรับส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 30% ไม่รวมค่าเครื่องดื่มพรีเมี่ยม สำหรับการทานห้องอาหาร Well Done (ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการชายามบ่าย เวลา 15.00-18.00 น. ณ บาร์ Positive Energy
 • บริการมินิบาร์ในห้องพัก (Soft Drinks & Canned Beer)
 • บริการทริป Excursion ท่านละ 1 กิจกรรมต่อการเข้าพัก คือ Local Island Hopping หรือ Sunset Dolphin Cruise เลือกท่านละ 1 กิจกรรมและได้กิจกรรมท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ทำการจองกิจกรรมเมื่อทำการเข้าพักที่ รีสอร์ท กิจกรรมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรีสอร์ท หากไม่ใช้บริการหรือมีการแจ้งยกเลิกจากรีสอร์ทหรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนกิจกรรมอื่นทดแทนได้)
 • บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ (ท่านละ 1 ชั่วโมง/วัน) ได้แก่ Stand Up Paddling, Kayaking and Canoeing
 • บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวดและอุปกรณ์สำหรับทำชาและกาแฟ
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ฟิตเนส เทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด ปิงปอง ปาลูกดอกและบิลเลียด
 • บริการ Turtle Kid’s Club สำหรับเด็กอายุ 3-11.99 ปี (บริการพี่เลี้ยงเด็ก มีค่าบริการเพิ่มเติมชั่วโมงละ USD 20++)
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ซัน อควา วิลู รีฟ (Sun Aqua Vilu Reef) ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 40-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • Honeymoon Benefit ( Minimum 3 nights stay): Fruit basket and a bottle of wine upon arrival in the villa, In-Villa breakfast for the couple once during the stay, Special evening Turn-down service with bed decoration on arrival night, Celebratory cake

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

* ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
* หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
* ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   แสดง 1 - 0 ของ 0 จากทั้งหมด
   Ico_close Created with Sketch.
   ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

   ฿35,500


   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   จองรีสอร์ทมัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาพิเศษ