MaldivesFanClub

โนกุ มัลดีฟส์ (Noku Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Kuda-Funafaru, Noonu Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 189 km.
การเดินทาง Seaplane 45 นาที
จำนวนห้องพัก 50 Villas

ประเภทห้องพัก

 • Beach Villa
 • Water Villa
 • Beach Pool Villa
 • Water Pool Villa
 • Sunset Beach Pool Villa
 • Sunset Water Pool Villa

Things to know

แพ็คเกจรวม
แพ็คเกจไม่รวม

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share