MaldivesFanClub

ฮูราวาลี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท มัลดีฟส์ (Hurawalhi Island Resort Maldives)

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts for Diving with Manta Ray
 • Maldives Resorts with Bed & Breakfast Packages
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • Maldives Resorts with Underwater Restaurant
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Lhaviyani Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 138 km.
การเดินทาง Seaplane 40 นาที
จำนวนห้องพัก 90 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Beach Villa
 • Beach Pool Villa
 • Ocean Villa
 • Romantic Ocean Villa
 • Ocean Pool Villa

โปรโมชั่นพิเศษ

สอบถามข้อมูลแพ็คเกจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

Things to know

แพ็คเกจรวม

 • สอบถามข้อมูลแพ็คเกจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • สอบถามข้อมูลแพ็คเกจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

No similar listings were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share