MaldivesFanClub

ซินนามอน เวลิฟูชิ มัลดีฟส์ (Cinnamon Velifushi Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with Full Board Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Vaavu Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 67 km.
การเดินทาง Speedboat 90 นาที / Seaplane 20 นาที
จำนวนห้องพัก 90 ห้อง

ประเภทห้องพัก

 • Superior Beach Loft
 • Beach Bungalows
 • Water Bungalow
 • Sunset Water Bungalow with Jacuzzi
 • Water Suite with Pool

โปรโมชั่นพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

Things to know

แพ็คเกจรวม

แพ็คเกจไม่รวม

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share