สอบถาม

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Blackout Dates:    23 December – 08 January
 • เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • รีสอร์ทไม่อนุญาตให้ Chack Out ในวันที่   31 December  และ 01 January
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) ไม่รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน
  ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast      อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board               อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board                อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive             อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/03/2021

   https://www.ntgpglass.com/bottle-essential-oil/

   MaldivesFanClub

   Customer

   25/02/2021

   https://www.heershi.com/halogen-operating-room-light/

   MaldivesFanClub

   Customer

   24/02/2021

   https://www.ttdingtian.com/black-pulp-packaging/

   MaldivesFanClub

   Customer

   23/02/2021

   https://www.inlytek.com/4x4-direct-thermal-labels/

   MaldivesFanClub

   Customer

   23/02/2021

   https://www.china-dental-laboratory.com/dental-implant-dentistry-products/

   MaldivesFanClub

   Customer

   22/02/2021

   https://www.taametal.com/304-0-2mm-stainless-steel-cut-wire-shot/

   MaldivesFanClub

   Customer

   22/02/2021

   https://www.tech-bio.net/hand-sanitizer-gel-5-litre/

   MaldivesFanClub

   Customer

   20/02/2021

   https://www.supplybingo.com/haining-qiruite-photoelectric-co-ltd/

   MaldivesFanClub

   Customer

   20/02/2021

   https://www.wtfinaldrive.com/hydraulic-wheel-hub-motor/

   MaldivesFanClub

   Customer

   19/02/2021

   https://www.lcmmodule.com/film-for-projector-screen/

   MaldivesFanClub

   Customer

   16/02/2021

   https://www.mingkebelts.com/tag/bakery-oven-carbon-steel-belts/

   MaldivesFanClub

   Customer

   16/02/2021

   https://www.supplybingo.com/garden-cutter-tool-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   14/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   13/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c12790.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   12/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c52234.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   11/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c12186.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   10/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   10/02/2021

   https://www.yamazonhome.com/pet-accessories/

   MaldivesFanClub

   Customer

   09/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c55316.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   09/02/2021

   https://www.chinanbdb.com/tag/hydraulic-aluminium-mast-lift/

   MaldivesFanClub

   Customer

   09/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c12183.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   09/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   08/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   07/02/2021

   http://www.ascentet.comsex/3202/

   MaldivesFanClub

   Customer

   06/02/2021

   https://www.hiisupply.com/hand-decoration/

   MaldivesFanClub

   Customer

   06/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c12140.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   06/02/2021

   https://www.dlsunglasses.com/custom-printed-lens-sunglasses/

   MaldivesFanClub

   Customer

   05/02/2021

   https://www.ql-chiiyea.com/tag/floor-shot-blasting-machine/

   MaldivesFanClub

   Customer

   05/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   04/02/2021

   https://www.zhu555.com/Category-c43787.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   02/02/2021

   https://www.supplycnc.com/nichrome-a/

   MaldivesFanClub

   Customer

   02/02/2021

   https://www.zhu555.com/article-a296061.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   01/02/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/02/2021

   https://www.zhu555.com/article-a299036.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   01/02/2021

   https://www.hnjlfrp.com/fiberglass-solid-tube/

   MaldivesFanClub

   Customer

   01/02/2021

   https://www.chinacoinsandpins.com/challenge-coin-pouch/

   MaldivesFanClub

   Customer

   30/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a302102.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   28/01/2021

   https://www.ttdingtian.com/dyeing-wrapping-pulp-holder/

   MaldivesFanClub

   Customer

   27/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a299873.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   27/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a304065.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   26/01/2021
   MaldivesFanClub

   Customer

   24/01/2021

   https://www.supplygoo.com/glass-seal-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   24/01/2021

   https://www.supplyini.com/king-cross-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   24/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a286589.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   20/01/2021

   https://www.lymart.com/static-and-current-instruments/

   MaldivesFanClub

   Customer

   19/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a292043.html

   MaldivesFanClub

   Customer

   17/01/2021

   https://www.byland-can.com/decorative-flip-top-boxes/

   MaldivesFanClub

   Customer

   15/01/2021

   https://www.supplyini.com/human-scale-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   15/01/2021

   https://www.yunishome.com/construction-purchasing-agent/

   MaldivesFanClub

   Customer

   14/01/2021

   https://www.zhu555.com/article-a284182.html

   แสดง 1 - 50 ของ 0 จากทั้งหมด

   เขียนรีวิว

   Ico_close Created with Sketch.

   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!