ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿20,500

สอบถาม

อดารัน คลับ รันนาลิ มัลดีฟส์ (Adaaran Club Rannalhi Maldives)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ อดารัน คลับ รันนาลิ มัลดีฟส์ (Adaaran Club Rannalhi Maldives) ราคาพิเศษ

      นอนอาบแดด กินลม ชมแนวปะการังกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม แล้วลงไปว่ายน้ำกลางวงล้อมของสัตว์ทะเลตัวเล็กและฉลามผู้เป็นมิตร ที่ อดารัน คลับ รันนาลี (Adaaran Club Rannalhi) รีสอร์ทบนเกาะเล็กเงียบสงบที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษและ… อ่านเพิ่มเติม

 

รหัสแพ็คเกจทัวร์: GPMVADRN012-02
กำหนดการเข้าพัก: 1 พฤศจิกายน 2019 – 31 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดรีสอร์ท อดารัน คลับ รันนาลิ มัลดีฟส์ (Adaaran Club Rannalhi Maldives)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ระหว่างการเข้าพัก วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 รีสอร์ทบังคับการเข้าพัก 4 คืน
 • Check-in : 14:00 hrs.      Check-out : 12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ รวม

 • ที่พัก อดารัน คลับ รันนาลิ มัลดีฟส์ (Adaaran Club Rannalhi Maldives) ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
 • Speed Boat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-อดารัน คลับ รันนาลิ มัลดีฟส์ (Adaaran Club Rannalhi Maldives)-สนามบินมาเล่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
 • ฟรี…บริการ Wi-Fi พื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพัก (เฉพาะห้อง Water Bungalow)
 • ฟรี…บริการนวดผ่อนคลาย 30 นาทีต่อการเข้าพัก/ต่อห้อง (บริการเฉพาะเวลา 10.00-15.00 น.)
 • ฟรี…บริการ Jet Ski 10 นาทีต่อการเข้าพัก/ต่อห้อง
 • ** พิเศษ 1 กิจกรรมต่อการเข้าพัก ขึ้นอยู่กับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางรีสอร์ท (เมื่อเข้าพัก 4 คืนขึ้นไป)

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำตื้น ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

 • Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
 • Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   แสดง 1 - 0 ของ 0 จากทั้งหมด

   เขียนรีวิว

   Ico_close Created with Sketch.
   ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

   ฿20,500


   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!