เทศกาลต่างๆของประเทศมัลดีฟส์

  • Ramadan ช่วงเดือนเก้าของปฏิทินจันทรคติของอิสลามถือเป็นเดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอด
  • Eid-ul lhaa  เทศกาลบวงสรวง ตรงกับวันที่ 10 เดือน Zul Hiija หรือวันที่ 66 หลังวันเสร็จสิ้นการถือศีลอด เป็นช่วงวันหยุดยาวของชาวมัลดีฟส์ ราว 5-7 วัน ในช่วงนี้ผู้คนนิยมเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตามเกาะต่างๆ และมีการแสดงดนตรี เต้นรำ และกีฬาพื้นเมืองร่วมกับการเต้นรำและดนตรีสมัยใหม่
  • Kuda Eid วันสิ้นสุดเดือนถือศีลอด ในตอนเช้าชาวมุสลิมจะเดินทางไปสวดมนต์ที่มัสยิด จากนั้นจะมีการฉลองที่บ้าน เชิญญาติพี่น้อง เพื่อน และเพื่อนบ้านมาร่วมรับประทานอาหาร ถือเป็นช่วงวันหยุดยาว 3 วัน
  • วันประสูติศาสดา ชาวมัลดีฟส์เฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติศาสดาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมทั่วโลก มีการเชิญแขกไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้าน

นอกจากนี้ยังมีวันหยุดประจำปี ได้แก่ 

  • วันปีใหม่สากล (1 มกราคม ของทุกปี)
  • วันฉลองอิสรภาพ (26 กรกฎาคม ของทุกปี ) จะมีขบวนพาเหรดและกิจกรรมเฉลิมฉลองบริเวณจัตุรัสกลางเมืองมาเล่
  • วันสาธารณรัฐ (11 พฤศจิกายน ของทุกปี) เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มัลดีฟส์เปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 1968
  • วันชาติมัลดีฟส์ เป็นเทศกาลฉลองชัยในโอกาสที่ Mohamed Thakurufaanu ขับไล่พวกโปรตุเกสไปจากประเทศได้เมื่อปี 1573 โดยยึดเอาวันที่หนึ่งของเดือน Rabee ul Awwal อันเป็นเดือนที่ 3 ของปฏิทินจันทรคติของอิสลามเป็นวันฉลอง